Vi välkomnar Oscar till företaget!!!

Oscar kommer att framföra olika fordon, samt vara lite allt i allo!

Välkommen till företaget!