Vi välkomnar Fredrik till företaget!

Vi välkomnar Fredrik Andersson till Motor-Ola. Han ska köra vår fina kran/bodbil!FredrikA