Containers/Återvinning

IMG_3909containersatervinningtransporter

Företaget har olika storlekar på containers och flak som vi ställer ut till privata och företag.

Liftdumpercontainers, storlekar från 5 till 14m3 .

Lastväxlarflak från 15 till 38m3  

Vi har cirka 150 st liftdumperscontainers och 25 st lastväxlarflak. Vi har även vanlig soptunnor för avfall.

Våren 2015 började vi att sortera det avfall som vi tidigare bara transporterade. Allt material körs till vår återvinningscentral i Gonäs Hytta, där vi väger in materialet över vår ackrediterade fordonsvåg. Vi tar emot alla typer av avfall tex. trä, betongskrot, brännbart, osorterat material och skrot. Vi har även tillstånd för lagring av farligt avfall, samt tillstånd för demontering av elektrisk utrustning.

 

För de mindre projekten ställer vi ut  BM-skopor eller öppna skopor som man kan köra in med skottkärror i.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har liftdumperbilar samt lastväxlarbilar för att ställa ut lämpliga containers eller stora flak åt våra kunder!

start-containersatervinning

 

 

 

 

IMG_4252

 

 

 

 

IMG_1408